TARTU TERVISE KESKUSE VÕISTLUS

TARTU TERVISE KESKUSE VÕISTLUS

 • Autor
  Timo Titma I Illimar Truverk I Patrick Barbo I Are Altraja
 • Asukoht
  Tartu maakond, Elva linn
 • Pindala
  24000.00m²
 • Aasta
  2021

HOONE IDEE JA INSPIRATSIOON

Tulemus: ERGUTUSPREEMIA

Võistlustöö eesmärgiks on pakkuda parim lahendus Tartumaa tervisespordikeskuse kompleksile – luua kaasaegne, arhitektuurselt kõrgetasemeline ning hästifunktsioneeriv spordikompleks, mis on energiatõhus ja mille ülalpidamine oleks majanduslikult jätkusuutlik.

Kogu spordikeskus on inspireeritud looduse ja funktsionaalsuse põimumisel.  

Hoone on üdini funktsionalistilk, et rõhutada spordile omast tegevust.

Spordikeskust läbiv arhitektuur on lihtsa arhitektuurse keelega, ei midagi üleliigset, selle võlu ja välise ilme kujundavad ümbritsev keskkond oma loodusliku eripäraga. Keskkonna ärakasutamine kogu spordikompleksi ulatuses ja funktsionaalsuse kujundamisel on saavutatud looduse arhitektuuri põimumisel. 

Maastikuga arvestav, kus detailid täidavad ja kehastavad kehastavad kindlat funktsioon (nii nagu näiteks “laskedžottidena” valgusavad tualettidel valli sees).

Kompleks on inspireeritud keha vaimust, mis ühendab ühtse eesmärgi saavutamiseks inimesed ja nende kasutuses olevad ressursid. 

Sümeetrilisus, fokuseeritus, kindlus ja sirge siht, mis on koik spordile omased omadused sh ka laskespordile omane, mis peegeldub ka hoones.

Mida vähem on meie ümber kunstliku materjali, mida rohkem me tajume maa lähedust enda ümber, seda kergem on meil sulanduda ja olla fokusseeritud põhieesmärgile tulemuste saavutamisele.

Spordis tulemuste saavutamise eelduseks on vabastav keskkond, eesmärgiga aidata unustada teatud ajahetkedel argipäevarutiin linnamüra, tormakas elutempo, mootorite ja digitaalne müra.

Vastavalt spordialale on leitud sobiv lahendus eesmärgi ja kasutuses olevate ressursside vahel. Näiteks lasketiir on väljast ümbritsetud sümmeetriast, sirged sihid, sümboliseerimaks kindlust, sama peegeldub hoones sees.

Avatud keskkond ja külastajate ühine eesmärk koosluses loodusliku keskkonnaga muudab kõik osalejad võrdseteks. Selline ühine sünergia   kolme komponendi vahel inimene-keskkond-sport loob sõbraliku koostegemise tunde ja usaldusväärse emotsiooni kõigile spordikompleksi külastajatele.

Kompleks kasutab ära piirkonnast ja keskkonnast tulenevaid võimalusi. 

VÕISTLUSTÖÖ: ARHITEKTUUR / SISEARHITEKTUUR /PLANEERING