NÕMME VILLA TAASELUSTAMINE

 • Autor
  Timo Titma I Illimar Truverk I Külli Kübbar
 • Asukoht
  Nõmme linnaosa, Tallinn, Harjumaa
 • Pindala
  309.00m²
 • Aasta
  valmimise aasta 2022

IDEE JA INSPIRATSIOON

Tellija soov oli saada hoone rekonstrueerimise projekt eramule, mis on 1940-ndatel ehitatud Nõmme mändide alla ning ka hilisemas faasis kahel korral saanud täiendavaid ümber- ja juurdeehitusi. 

Kuna nii esmase kui ka juurde ehitatud majaosade väljanägemine ei olnud nii tellija kui ka arhitektide arvates algupärast arvestav, st. puudusid ajastule omased funk villa detailid, siis sooviti teha hoonele värskenduskuur.

Arhitektuurse vaatenurga alt on rekonstrueeritav hoone, peale ehituse lõpetamist, detailsuselt ajastutruu ning kompositsioonile vastav. Koos tellijaga jõuti nii hoone kujunduse kui ka värvilahendusega üksmeelele ning antud projekt sobitub ideaalselt kauni Nõmme männimetsa alla.

Kasutades esteetikat, ajastukohaseid teatmeteoseid ning konsulteerides oma ala spetsialistidega suutsime hoone detailsuse samastada 1940 aastate omaga.

Hoone rekonstrueerimisel pidasime silmas ka hoone üldise ilme võimalikult vähest muutumist ning ümberehitusega kaasnevat raskusastet. Ehitusmaterjalidest kasutame ajastule omaseid, väärika väljanägemisega ehitusmaterjale- valtsplekk, vaskplekk, terrasiitkrohv, naturaalne valge krohv, graniit ning lubjakivi, väärikat puitu nii akende kui terrassi valmistamisel jne.

Projekti lõppedes anti hoonele esteetiliselt kui ka arhitektuurselt õiged mõõtmed, kompositsioonid ning fassaadi detailid. Lisaks restaureeriti ka hoone terrassi postid, tugiseinad ja hoone aiapostid, mis said peale puhastamist uue ning algupärase ilme.

TELLITUD: ARHITEKTUUR