MUST VILLA

 • Autor
  Timo Titma I Külli Kübbar I Tõnu Leinbock I Heleri Koltšin
 • Asukoht
  Kirivalla küla I Kose vald I Harjumaa
 • Pindala
  602.00m²
 • Aasta
  valmimise aasta 2022

IDEE JA INSPIRATSIOON

Kavandatavad elamu, saunamaja ja abihoone asuvad Harju maakonnas, Kose vallas, Kirivalla külas, Hinnuantsu kinnistul. Projekteeritavad hooned on välimuselt sarnased ning mõjuvad ühtse arhitektuurse tervikuna. Elamu on hoonetest kõige suurem, seda nii mahult kui ehitisealuse poolest. Saunamaja on vormilt sarnane elamuga, abihoone eristub neist kummastki vormilt, ent omab arhitektuurselt sarnaseid detaile ning viimistlust.

Kõik hooned on kavandatud Columbia kergplokkidest kandeseintega. Välisviimistluses kasutatakse nii vertikaalset kui ka diagonaalset puitlaudist. Fassaadi ilmestab lisaks variatsioonidega puidule veel ka suuremate akende ees olev metallribistik. See on tulenevalt asukohast projekteeritud selleks, et varjestada päikesest tulenevat lisavalgust. Metallribistik on automatiseeritud ning seda on võimalik seadistada vastavalt omaniku soovidele.

Arhitektuurselt on hooned sarnase vormiga, ent mahtudelt on need erinevad. Olemasoleva lihtsa taluarhitektuuri asemele on projekteeritud arhitektuurselt moodsamad vormid, mis moodustavad ühtse koosluse. Sarnaste välisviimistluste ning arhitektuurikeelega hooned liidavad ühtse ansambli tervikuks. Elamus on pööratud rõhku avarusele ja valgusele, mistõttu on välisseintes olevad aknad piisavalt suured, tagamaks valgust ning looduskauneid vaateid.

TELLITUD: ARHITEKTUUR / EHITUS KONSTRUKTSIOON / SISEARHITEKTUUR
TEHNILINE NÄITAJA:

Saunamaja on brutopind  116.5

Eramu brutopind  329 m²

Abihoone brutopind  156.5